1. Z jakiej blachy wykonywane kotły Rakoczy?

Płaszcz wewnętrzny wymiennika kotła, mający bezpośredni kontakt z ogniem i spalinami wykonany jest z blachy konstrukcyjnej S235JR+N o grubości 6 mm. Cztery milimetry grubości ma natomiast płaszcz zewnętrzny wymiennika.

2. Jakie główne różnice między kotłem z górnym i dolnym spalaniem?

Kocioł zasypowy z górnym spalaniem z zewnątrz wyglądać może identycznie jak kocioł ze spalaniem dolnym. Zasadniczo różnią się wewnętrzną konstrukcją wymiennika. Podstawowym kryterium wyboru kotła jest rodzaj stosowanego paliwa. Kocioł ze spalaniem górnym nadaje się do spalania właściwie każdego rodzaju paliwa stałego, co jest jego wielką zaletą, natomiast charakteryzuje się niższą sprawnością w porównaniu ze spalaniem dolnym. Kotły ze spalaniem dolnym dedykowane są pod jeden rodzaj paliwa, najczęściej węgiel.   

5. Czy wymieniając stary kocioł z górnym spalaniem na kocioł ze spalaniem dolnym trzeba dokonać jakichś zmian w instalacji?

Generalnie nie ma potrzeby wprowadzania zmian w instalacji c.o. Jeśli stary kocioł z górnym spalaniem prawidłowo współpracował z instalacją to i nowoczesny ze spalaniem dolnym będzie sobie świetnie radził w tych samych warunkach. Uwagę jednak należy zwrócić na stan techniczny komina, ponieważ bardziej skomplikowana konstrukcja wymiennika kotła z dolnym spalaniem wymaga odpowiedniego ciągu.  

6. Co wpływa na stałopalność kotłów?

Na stałopalność kotłów ma wpływ kilka czynników. Są to między innymi:

 • - jakość i rodzaj paliwa (kaloryczność)
 • - wielkość mocy cieplnej z jaką pracuje kocioł
 • - obciążenie cieplne budynku (ilość i wielkość odbiorników ciepła tj. grzejników, zasobnika cwu...)
 • - temperatura zewnętrzna

7. Dlaczego kocioł nie osiąga temperatury zadanej?

Jest kilka powodów występowania tego problemu. Są to między innymi:

 • intensywne zanieczyszczenie kanałów spalinowych,
 • niedrożność lub brak kanału nawiewnego, odpowiedzialnego za dopływ powietrza świeżego do kotłowni
 • spalanie nieodpowiedniego opału (niska kaloryczność)
 • za mała wielkość kotła w stosunku do potrzeb grzewczych

8. Co jest przyczyną „bulgotania” w kotle zasypowym?

Bulgotanie w kotle spowodowane jest miejscowym osiągnięciem przez czynnik grzewczy temperatury wrzenia. Jest kilka przyczyn występowania tego zjawiska, m. in.:

 • zapowietrzenie intalacji c.o.
 • złe wypoziomowanie kotła (kocioł powinien być lekko pochylony do przodu)
 • za mała wydajność pompy

10. Jak postępować w przypadku gdy sterownik się nie załącza?

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z instrukcją obsługi sterownika, następnie sprawdzić zasilanie i ewentualnie wymienić bezpiecznik. Jeśli te działania nie przyniosą zamierzonego rezultatu należy skontaktować się z serwisem producenta sterowników, z firmą TECH.

11. Dlaczego kocioł się „poci”?

Wykraplanie się pary wodnej ze spalin jest zjawiskiem naturalnym i dopuszczalnym przy pierwszych rozpaleniach kotła. Zjawisko to zanika po wygrzaniu kotła i całej instalacji do temperatury ok. 70oC.

12. Ile wynosi minimalna temperatura pracy kotła?

Temperatura zadana na kotle powinna wynosić minimum 55oC. Poniżej tej temperatury występuje zjawisko kondensacji (wykrapania) pary wodnej ze spalin. Związki kwasotwórcze zawarte w spalinach, wchodząc w reakcje chemiczne z wodą wykazują silnie korozyjne właściwości, powodując przedwczesne niszczenie płaszcza wewnętrznego kotła.

17. Czy można zamontować kocioł Rakoczy w układzie zamkniętym?

Kotły naszej produkcji posiadają dopuszczenie do układów zamkniętych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem zamontowania kotła na paliwa stałe w układzie zamkniętym zastosowanie urządzenia odprowadzającego ciepło nadmiarowe. Nasz firma zaleca montaż dwudrożnego zaworu termostatycznego (typ DBV1) firmy Regulus. 

18. W jaki sposób należy zabezpieczyć instalację c.o. przed skutkami przegrzania kotła?

W przypadku montażu kotła w układzie otwartym zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest przelewowe naczynie wzbiorcze, montowane w najwyższym punkcie instalacji c.o. Montując kocioł na paliwa stałe w układzie zamkniętym prócz podstawowych zabezpieczeń (zawór bezpieczeństwa i przeponowe naczynie wzbiorcze) zastosować należy urządzenie do odprowadzania ciepła nadmiarowego. Może do być np. zbiornik buforowy, wężownica schładzająca lub dwudrożny zawór termostatyczny DBV1.